Världsbehovet av wafers ökar

Analysföretaget Semico ser i år en ökning av halvledarförsäljningen med 30 procent värdemässigt, eller 28 procent i antalet kretsar. Moores lag innebär ytterligare förtätning vilket begränsar begränsar behovet av fler wafers till "bara" 21,3 procent. Men fortsatt ökar detta behov.

Semicos data för tredje kvartalet, som anger behovet av wafers inom olika produktsegment, indikerar att nästan alla kategorier inom halvledarindustrin ser ett dramatiskt ökat behov av wafers. Det sätter ett tryck på både kapaciteten i fabrikerna och på materialleverantörerna.
Behovet av wafers för DRAM väntas växa med 12,2 procent 2010, medan behovet för NAND ökar med hela 27,1 procent.
Tillverkare av båda dessa minnesprodukter drar fördel av att ökad förtätning genom en övergång till ny processteknologi mildrar behovet av fler wafers.
Överraskande nog ökar behovet av wafers för diskreta halvledare med hela 29,3 procent. Semicos analytiker inom området halvledartillverkning konstaterar:
– Tillväxten är rekordstor och den högsta sedan 1991 sedan Semico började bygga upp en databas för att följa behovet av wafers inom olika produktkategorier.
Tillverkare av diskreta komponenter, som har lidit av två års nedgång, ser nu en återhämtning. Än så länge ser de ingen risk med att med tiden bygga upp ett litet lager eftersom kostnaden för att lagerhålla dessa billiga chip innebär en relativt liten risk.
Pressmeddelandet ger inga detaljer om 2011. Dessa finns att läsa i Semico Researchs senaste kvartalsutgivna publikation "Wafer Demand Summary and Assumptions Q3'10". I denna finns ett excel-ark som anger det årliga behovet av wafers inom olika produktkategorier under åren 2002-2014.
Produktkategorierna omfattar DRAM, SRAM, NAND, NOR, andra icke-flyktiga minnestyper, MPU, MCU, DSP, mikrologik med processkapacitet, kommunikation, annan mikrologik, programmerbar logik, standardceller, grindmatriser, analoga IC, diskreta komponenter, optoelektronik och digitala bipolära kretsar. I fyra sidor text görs sedan en summering av de huvudsakliga förändringarna, jämfört med föregående kvartal.

 

Comments are closed.