Regeringens satsningar

Matte, teknik och forskning får mer pengar i regeringens förslag till budget.

I regeringens budgetförslag föreslås bland annat en förlängd satsning på matematik, teknik och naturvetenskap och fler lektionstimmar i matematik i grundskolan samt en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Totalt satsas 1,07 miljarder kronor mellan åren 2011-2014.

Regeringen föreslår också, i enlighet med forskningspropositionen, i budgetpropositionen för 2011 en ökning om sammanlagt en halv miljard kronor. Av dessa 500 miljoner fördelas 300 miljoner kronor för satsningar på strategiska forskningsområden och 200 miljoner kronor tillförs lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Comments are closed.