Världens snabbaste PXI-vektorsignalgenerator

Agilent Technologies Inc säger sig lansera världens snabbaste vektorsignalgenerator i PXI-format. Modellen M9381A är en 1-MHz till 3- eller 6-GHz VSG (vektorsignalgenerator) som förenar snabb växling med hög utgångseffekt, linjäritet och nivånoggrannhet, enastående effektförhållanden för närliggande kanaler (för utgångsnivåer på upp till +10 dBm eller mer) och bred moduleringsbandbredd (upp till 160 MHz) för test av RF-enheter.

 

Agilent konstruerade M9381A för test och validering av radiokonstruktionen som effektförstärkare och sändtagare, radioutrustning för allmänna säkerhetstillämpningar och militära ändamål och mobilbasstationer (i huvudsak picocell och femtocell).
Den nya vektorsignalgeneratorn genomför fler tester under kortare tid. Agilents teknik för basbandsavstämning möjliggör en så snabb hastighet vid frekvens- och amplitudomkoppling som 10 µs i listläge och 250 µs från programmeringsgränssnittet.
Listläget hjälper till att höja hastigheten och ger flexibilitet genom att göra det möjligt för ingenjörer att ändra 80 parametrar som exempelvis frekvens, effekt och modulering i så många som 3 201 punkter i listläget.
Bredbandiga effektförstärkare, ingångssteg, sändtagare med mera, med 40 MHz RF-standardbandbredd eller alternativ för 100 MHz eller 160 MHz bandbredd, med korrigeras  i realtid för att få ±0,1, ±0,2 respektive ±0,3 dB planhet.
M9381A ger utmärkta modulationskvalitet även vid hög utgångseffekt och kan användas vid effektnivåer på upp till +10 dBm eller mer, beroende på standarden, med låg störningsgrad i  närliggande kanaler (ACPR). Det ger de effektnivåer som krävs utan extra förstärkning i syfte att kompensera för förluster i testsystemet. M9381A ger ACPR på upp till -70 dBc (W-CDMA testmodell 1, 64 DPCH). Utgångsffekten på upp till +19 dBm kan styras med en noggrannhet på ±0,4 dB.
Agilents M9381A PXIe-vektorsignalgenerator simulerar komplexa, verkliga kommunikationssignaler genom Agilents programvara Signal Studio. Dess verktygsuppsättning kan skapa signaler och ge prestandaoptimerade referenssignaler som Agilent har validerat för standarder som LTE och 802.11ac.
Agilents M9381A PXIe-vektorsignalgenerator består av M9311A digital vektormodulator, M9310A utsignalkälla, M9301A synthesizer och M9300A frekvensreferens. Fyra VSGer ryms i ett enda PXI-chassi med 18 instickskort.

 

Comments are closed.