Relacom får stororder i Polen

Relacom AB har tecknat  ett avtal med Orange Polska om att installera och implementera ett fibernät på motsvarande mer än 1 800 km. Ordern innebär en 35-procentig ökning av företagets omsättning i Polen.

– Avtalet vi tecknat med Orange är ytterligare ett starkt bevis på vår ledande ställning och vår kapacitet när det gäller planering, installation, implementering och service av stora komplexa teknologiprojekt som i det här fallet – ett mer än 1 800 km stort fibernät i Polen, säger Relacoms vd och koncernchef Thomas Körmendi i en kommentar till affären.

Relacom har mer än 700 anställda i Polen och omsätter cirka 290 miljoner kronor. Affären innebär en 35 procentig ökning av omsättningen under de 18 månader projektet förväntas pågå.

Orange Polska levererar både fast och mobil telefoni till cirka 90 procent av Polens befolkning. Relacom har sedan 2008 arbetat som en viktig partner och leverantör till Orange Polska. Fibernätprojektet är samfinansierat av Orange Polska och Pomorskie Regional Operational Programme, ett EU-initiativ som stöds av den regionala europiska utvecklingsfonden, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.