Världens första plasttransponder för 50 kbit/s

På halvledarkonferensen IEDM i Baltimore rapporterar Holst Centre, Imec och TNO om världens första organiska transponderkrets som klarar 50 kbit/s. Hastigheten uppfyller EPC-standarder, Electronic Product Coding.

Transpondern är en 8 bit böjbar folie som bygger på aromatiska cykliska kolväten (pentacene) och ett gate-dielektrikun med högt k-värde. Tekniken medger 50 kbit/s, att jämföra med en tidigare version av en sådan organisk krets som hade en gräns kring 1-2 kbit/s.
Electronic Product Code, eller EPC-standarden, har utvecklats för trådlös identifiering av högvolyms logistiktillämpningar som reservdelshållning. Tekniken används allmänt idag, t ex för att märka varupallar. Nästa steg är att använda EPC-taggar på förpackningar och långsiktigt sett även på individuella komponenter.
Organisk elektronik är en kandidat för högvolyms lågpristillverkning av enkla elektronikkretsar. Den nya tekniken visar att det med den är möjligt att följa EPC-standarder.

 

Comments are closed.