Ny vd för Acreo

Mårten Armgarth har utsetts till ny vd för forskningsinstitutet Acreo från och med den 1 januari 2010.

Nuvarande vd Hans Hentzell har utsetts till styrelseordförande.

Mårten Armgarth har för närvarande befattningen försäljningschef på Acreo och har varit verksam på forskningsinstitutet i mer än tio års tid i olika ledande befattningar. Mårten Armgarth hade innan dess en bakgrund med drygt 10 års erfarenhet som vd för olika avknoppningsbolag. Vid sidan av detta har han också varit verksam vid Linköpings universitet som docent i tillämpad fysik.

– Jag ser det som en stor förmån att i samarbete med akademi och företag ta fram nya innovativa lösningar som leder till tillväxt i Sverige. Detta kräver såväl akademisk excellens som djupare förståelse för företagens behov hos våra medarbetare, säger Mårten Armgarth.

Hans Hentzell, som varit vd för Acreo sedan starten 1999, efterträder Leif Bergström som styrelseordförande för Acreo.

Comments are closed.