Infrastruktursatsning ger pengar till ERTMS

Sverige har i dag tilldelats 46 miljoner euro av EU-kommissionen inom ramen för det transeuropeiska transportnätet TEN-T, varav 22 miljoner ska gå till tågsignalsystemet ERTMS i Sverige.

De 22 miljonerna euro ska gå till installation av fordonsutrustning för det nya tågsignalsystemet ”European Railway Traffic Management System” (ERTMS), enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.
Totalt fördelade EU-kommissionen 510 miljoner euro och av dessa gick 46 miljoner euro till svenska infrastrukturprojekt.

Comments are closed.