Utvärdera LoRa-teknik

Från Microchip kommer industrins första kompletta utvärderingssatser för LoRa-teknik. De nya satserna ger kunderna tillgång till alla komponenter som behövs för att skapa ett energisnålt WAN-nät (PLWAN, Low-Power Wide-Area Network) för Nordamerika på 915 MHz bandet (DV164140-2), eller för Europa på 868 MHz bandet (DV164140-1).

 

Varje sats inkluderar två “Motes” (LoRaWAN-sensorer) baserade på Microchips RN2483 eller RN2903 LoRa-moduler, en LoRaWAN-gateway och en lokal LoRaWAN-servertillämpning.
LoRa-tekniken, som förespråkas av LoRa Alliance, klarar avstånd på upp till 16 kilometer och en batterilivslängd på 10 år. Tekniken är inriktad på tillämpningar med låg datahastighet och kort pulslängd för spårning och övervakning i tillämpningar som exempelvis energi, läge, infrastruktur för el och vatten, ”smart city”, miljö, jordbruk och säkerhet. Trots att den framför allt används för överföring av sensordata möjliggör dubbelriktad kommunikation realtidsbaserad bekräftelse av uppdragskritisk data och styrning av fjärrbaserade manövernoder.
Varje sats kan tjäna som ett byggblock för utveckling av ett LoRa-nät med lång räckvidd där konstruktörer kan räkna med avstånd på upp till 16 kilometer och 10-års batterilivslängd med två AAA-batterier. LoRa-tekniken utnyttjar bandspridningsbaserad modulering som ger utmärkt datakvalitet även i brusiga miljöer och som fungerar genom fysiska hinder. Eftersom de båda ”Motes”-sensorerna är FCC- certifierade (DV164140-1) eller godkända enligt EUs R&TTE-direktiv (DV164140-2) kan marknadsledtiden minskas väsentligt tack vare en förenklad procedur för standardgodkännande och certifiering.

Comments are closed.