Ascatron tar nästa steg

Ascatron, som hittills specialiserat sig på epitaxi för komponenter i kiselkarbid (SiC), är berett att ta nästa steg med hjälp av nya investerare: med en ny affärsmodell tänker man ta fram egna SiC-komponenter.

– Vi har börjat implementera vår avancerade materialteknologi i en tillverkningsutrustning för epitaxi för SiC. Vårt nästa steg är att optimera vår komponentkonstruktion och att sedan outsourca volymtillverkningen till ett foundry, säger Adolf Schöner, CTO vid Ascatron-.
Totalt har Ascatron fått in 4 miljoner euro från internationella finansiärer. Av dessa utgör 3 miljoner riskkapital medan resterande 1 miljon är innovationsstöd.
Investeringarna kommer från fyra riskkapitalbolag i Italien och Kina: Quadrivio, Como Venture, Rise Leader Investment och Inte Bridge Technology tillsammans med utrustningstillverkaren LPE.
Innovationsstödet ges av Européan Institute and Innovation and Technologies (EAT) via KIC Minenergi. Den senare organisationen stöder innovationsprojekt inom miljövänlig energi.
– Våra investerare har en god blandning av förståelse för såväl den avancerade materialteknik som krävs för högpresterande SiC effektkomponenter som hur man skall nå volymer inom halvledarmarknaden, säger Christian Vieider, CEO vid Ascatron. 40 procent av världsmarknaden finns i Kina där man uttrycker ett stort intresse av att spara energi med hjälp av SiC.
Den speciella teknologi, 3DSIC, som Ascatron har utvecklat, gör det möjligt att åstadkomma dopade strukturer som bygger på epitaxi vilket leder till låga förluster och möjlighet att hantera mycket höga spänningar.
Ascatron bildades 2011 som “spin off”-företag från det svenska forskningsinstitutet Acreo. Idag har Ascatron 10 anställda.

 

Comments are closed.