Utsedd styra miljardprojekt inom vindkraft

I Blaikenområdet i Västerbottens inland ska en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker byggas. Arbetet kommer att ledas av Mikael Lindmark, som tillträder som vd och projektledare från och med den 1 juni.

Den totala investeringen i vindkraftparken utanför Storuman uppgår till 3,8 miljarder kronor och den kommer att stå helt klar 2015. Redan under våren påbörjas anläggningsarbeten och under nästa år kommer de första vindkraftverken att monteras och tas i testdrift.

–  Att få jobba med ett av Europas mest spännande projekt inom produktionen av förnybar energi är en utmaning jag verkligen ser fram emot, säger Mikael Lindmark, som idag arbetar som avdelningschef vid Skellefteå kommun.

Arbetet på Blaiken kommer att ge säsongsarbete till cirka 200 personer under tre års tid. Enligt SCB var antalet förvärvsarbetande i Storuman 2537 personer, vilket innebär att Blaikenprojektet kommer att öka antalet förvärvsarbetande i kommunen med närmare 10 procent under sommarhalvåret.

–  Ett projekt av den här storleken kommer att engagera leverantörer och entreprenörer inom en rad olika branscher. Det är ett stort investeringsprojekt i regionen kring Storuman och det känns bra att vi inom Blaiken Vind bidrar till en positiv samhällsutveckling också på det sättet, avslutar Mikael Lindmark.

Comments are closed.