Stockholm intressant för ICT-investerare

Stockholm är hett för utländska investerare. Under 2010 ökade antalet direktinvesteringar i Stockholmsregionen med 12 procent. ICT var den mest attraktiva sektorn, enligt Stockholm Business Region.

Totalt gjordes till 183 utländska direktinvesteringar. Den mest attraktiva sektorn var ICT, informations- och kommunikationsteknik, följt av detaljhandel, företagstjänster och miljöteknik. Det framkommer när resultatet från 2010 nu är sammanställt. 

– Det är uppenbart att intresset för Stockholm bland internationella investerare är stort. En hög kompetensnivå, den stora mängden innovativa företag och en tillväxt i Europatoppen bidrar till detta goda resultat. Det är viktigt att vi fortsätter att främja utvecklingen och kontinuerligt stärker vår attraktionskraft i en allt tuffare internationell konkurrens, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholm.

Stockholm Business Region Development var aktiva i 56 investeringar, vilket motsvarar 44 procent av investeringarna i Sverige där investeringsfrämjande organisationer deltagit. Resultatet visar också att Asien blir en allt viktigare affärspartner. Europiska och nordamerikanska är fortfarande störst men antalet investerare från Asien växer.

Korta fakta:

  • Flest investerare kom från USA (39 stycken) följt av Storbritannien (22), Norge (20) och Kina (15)

  • Mest attraktiva branscher var ICT (48), detaljhandel (29), företagstjänster (21), miljöteknik (16) följt av läkemedel-, bio- och medicinteknik (13)

  • Av de investeringar som Stockholm Business Region aktivt arbetat med uppgick värdet till 1,3 Mdr och 689 arbetstillfällen skapades eller säkrades

  • Exempel på utländska investeringar under året är Wind River (USA), Skype (USA), Imtech (Nederländerna), Omena (Finland), Toshiba (Japan), Doc Morris/Celesio (Tyskland) och Google (USA)

  • Som en utländsk direktinvestering inkluderas nyetablering, expansion, riskkapitalinvestering, uppköp, licensiering, strategisk allians och joint venture.

Aktuella investeringar i Stockholmsregionen publiceras löpande på: www.twitter.com/investstockholm

Comments are closed.