USA kraftsamlar kring nanoteknik

USA kraftsamlar kring nanoteknik genom en nyligen bildad, ickekommersiell organisation med namnet Nanotechnology Research Foundation, NRF. Organisationen skall driva på forskningen och fungera som en katalysator för satsningar inom nanoteknologi.

Finansieringen ska komma från privat sektor, stiftelser, statliga organ och välbärgade privatpersoner. NRF kommer att verka över hela området av nanotekniktillämpningar, från energiförsörjning till diagnostik och medicinska behandlingar. En orsak till kraftsamlingen är att Kina och Indien idag examinerar mer än 10 gånger så många ingenjörer jämfört med USA, en annan är att det i dessa båda länder satsas motsvarande miljardtals statliga USA-dollar på forskningsprogram. Anslag som också uppges komma från andra länder såsom EU-staterna och Japan.

– Det här har inte bara en påverkan på ekonomin i Amerika, vi kan också komma att förlora den intellektuella kapplöpningen. Förlorar vi detta, vårt sista starka fäste där vi är global ledare, kommer vi att bli beroende av andra länder för att skapa de nya teknikgenombrotten. Genombrott som kommer att ge oss nästa generation av innovativa produkter och medicinska framsteg. Och det är sant, Amerika leder fortfarande i innovationshänseende, precis som vi gjorde en gång inom tillverknings-, elektronik- och fordonsindustrin för flera år sedan. Om vi inte tar djärva steg idag riskerar vi att vår världsledande position gradvis eroderar, precis som skett inom andra industriområden, sade Michael Terlaak, vd och grundare av NRF.

Enligt NRF är ett av uppdragen att attrahera kapital för satsningar inom nanoteknologin men också att hitta talanger genom utbildningsprogram och stipendier, runt om i USA, för att stimulera kreativitet och främja användningen av nanoteknik för att skapa en hållbar industriell användning som i sin tur ska ge ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar. Det ska åstadkommas genom en serie program och partnerskap med institutioner för högre lärande och i en kick-off ingår NRF ett partnerskap med University of California i San Diego, UCSD. I samarbetet med UCSD kommer NFR att stödja universitetets strävan att bygga och finansiera ett forskningslaboratorium, helt dedikerat för nanoteknologi.

Comments are closed.