Note minskar med 100 man

Note AB fortsätter utflyttningen av arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till kostnadseffektiva länder. Därför reducerar man antalet anställda i Sverige med ytterligare cirka 100 medarbetare.

Redan i våras varslades 200 medarbetare vilket motsvarade 25 procent av antalet anställda i Sverige. Det steg Note nu tar bedöms leda till en minskning med ytterligare cirka 100 medarbetare i Sverige.
– Genom dessa åtgärder sänker vi kostnaderna samtidigt som vi reducerar affärsriskerna och vår känslighet för konjunkturförändringar. Vid utgången av året kommer vi därför ha en avsevärt bättre kostnadsstruktur jämfört med vid årets början, säger Arne Forslund, VD och koncernchef för Note AB.
– Vidare har marknadsläget för industrin försvagats. Vår försäljning till befintliga kunder har därför hittills i år varit något lägre än planerat. Genom vår målmedvetna satsning på Nearsourcing skapar vi dock förutsättningar för försäljningstillväxt. Trots ett svagare marknadsläge för våra befintliga kunder har vi sedan sommaren noterat ett positivt trendbrott och påtagligt ökat vår försäljning till nya kunder och nya marknader. Detta är mycket glädjande för vår långsiktiga försäljningsutveckling, säger Arne Forsberg.

Comments are closed.