Effekteffektiva norska omvandlare

Ett år efter starten av det Norgebaserade analoga chip-företaget Arctic Silicon Devices, ASD, släpps nu en serie A/D-omvandlare med låga värden på effektförbrukning ut på marknaden.

Serien är döpt till ”Snowflake” och företaget menar att de har utvecklat en konstruktionsteknik som ger ett fysiskt optimum för förspänning vid varje given analog konfiguration. Med hänvisning till företagets patentskyddade ”pipeline”-arkitektur säger ASD:s tekniska chef, Øystein Moldsvor, att arkitekturen är överlägsen andra tekniker med avseende på omvandlarnas effekt/prestanda-förhållande. Kretsarna är utvecklade för att ingå i utrustningar för portabla industriella produkter inom tillämpningsområden såsom medicin och instrumentation där ASD tänker ta en hyfsad marknadsandel. Men även inom segmentet konsumentprodukter ser företaget möjligheter, bland annat tack vare de energisparprogram som lanseras, till exempel 1 W-initiativet i USA.

Som exempel framhåller företaget sitt 13/12-bitars enkelkanal-chip, ASD0501, som vid en maximal sampling på 80 miljoner sampels/sekund ger ett signal/brus-förhållande på 72,4 dB och en avgiven effekt på 60 mW.

– Faktum är att med 13 tillgängliga utgångar kan ASD0501 och den dubbelkanaliga systerkretsen ASD0500, väl möta konkurrensen från 14-bitars omvandlare ute på marknaden, säger Moldsvor.

Företaget lanserar snart också två chip med10-bitars omvandling varav den ena har en kanal och den andra har dubbla kanaler.

Comments are closed.