Upptäckt förbättrar halvledare

En forskningsupptäckt vid Kansas State University kan innebära att vi i framtiden kan bygga bättre halvledare. Jim Edgar, professor i kemi, har nu fått patent på sin process för kiselkarbid.

Jim Edgar, university distinguished professor of chemical engineering vid Kansas State University

Jim Edgar, professor i kemiteknik, har fått ett patent i USA för sin upptäckt "Off-axis silicon carbide substrates ”, vilket är en process för att bygga bättre halvledare.

Forskningen kan bidra till att förbättra elektroniska kretsar och gynna kraftelektronikindustrin och tillverkare av halvledarkomponenter. Elektronik är tillverkade av halvledarkristaller som måste skiktas perfekt för att den elektroniska kretsen ska fungera. Det vill säga att materialens gitterkonstanter är relativt lika.

– Det är som en staplad tårta åtskilda av lager av glasyr, säger Edgar. När lagren av halvledare inte matchar upp mycket bra leder det till defekter. Varje gång det finns en defekt försämrar det effektiviteten i kretsen.

Edgar har utvecklat ett bättre sätt att bygga halvledare och lager för att minimera potentiella defekter och han beskriver forskningsupptäckten som slumpartad. För flera år sedan, när Yi Zhang, en 2011 års doktorand med examen i kemiteknik arbetade i laboratoriet, fann hon ett substratprov som var mycket slätt. Forskare vid State University of New York at Stony Brook och University of Bristol i Storbritannien har senare bekräftat lagret och bevisat att det hade färre defekter än ett standardsubstrat.

– Vi har tillämpat denna process i andra system, säger Edgar. Vi arbetar på att kontrollera att det inte bara är dessa specifika material som vi började med som kan användas utan också tillämpas på en mängd olika material.

Jim Edgar har i forskning även fokuserat på olika borföreningar.

Comments are closed.