Whirlpool donerar EMC-labb till LiU

Combitech har, tillsammans med Norrköpings kommun, förhandlat med Whirlpool om att donera ett avancerat EMC-labb till Linköpings universitet, Campus Norrköping. Donationen, som nu är beslutad, kommer gagna studenter och forskare, men innebär även lokala arbetstillfällen i framtiden.

Combitech anlitas sedan januari av Whirlpool för kompetensöverföring i samband med den pågående omlokaliseringen av tillverknings- och utvecklingsenheten i Norrköping till Italien, USA och Kina. Combitech har dessutom startat en kompetensinkubator där några tidigare anställda från Whirlpool ingår.

Nu har samarbetet skapat ytterligare fördelar för regionen, när ett så kallat EMC-labb hos Whirlpool har donerats till Linköpings universitet. Labbet är en så kallad ”semi anechoic chamber” (SAC) med tillhörande utrustning.

– Combitech har tillsammans med Norrköpings kommun arbetat under en ganska lång tid för att donationen ska bli verklighet och det känns fantastiskt att vi nu är i hamn. Nu får studenter och forskare på Linköpings universitet tillgång till ett av de större SAC-labben bland svenska universitet och högskolor, säger Christoffer Eek, affärsutvecklare på Combitech.

– Vi är väldigt tacksamma över labbet som kommer att användas för utbildning inom elektronikdesign. Labbet möjliggör laborationer i avancerad miljö och kommer att öka kvaliteten i undervisningen. Dessutom har projektet skapat goda relationer till Combitech som vi hoppas ska leda till ökad samverkan och gemensamma forskningsprojekt, säger Michael Hörnquist, professor och proprefekt på Institutionen för teknik och naturvetenskap på Linköpings universitet.

Comments are closed.