Upphandlar omriktarstationer för 2,18 miljarder

Svenska Kraftnät har tilldelat ordern på omriktarstationer i projektet SydVästlänken till företaget Alstom. Ordersumman uppgår till 2,18 miljarder svenska kronor. Samtidigt meddelas att ABB fått en order värd 1,17 miljarder avseende kablar till samma projekt.

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

– Kraftledningsprojektet SydVästlänken är Sveriges enskilt viktigaste investering i infrastruktur för el. Projektet omfattar 7,3 miljarder kronor och är unikt till både omfattning och tekniskt utförande, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Projektet SydVästlänken uppges även innebära ett viktigt tekniksteg genom att det introducerar landbaserad högspänd likströmsteknik (HVDC VSC) i stamnätet. Omriktarstationerna är en del av likströmsförbindelsen mellan Barkeryd i Småland och Hurva i Skåne.

– Investeringen stärker driftsäkerheten och förbättrar överföringsförmågan. SydVästlänken kommer att minska risken för att det uppkommer skillnader i elpriset mellan södra Sverige och resten av landet, fortsätter Mikael Odenberg. Inte minst är detta av betydelse efter införandet av elområden i Sverige.

Dessutom har Svenska Kraftnät tilldelat en order på kablar i projektet SydVästlänken till
svenska ABB. Ordersumman uppgår här till 1,17 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.