Uppgörelse mellan Intel och AMD

Intel Corporation kommer att betala Advanced Micro Devices (AMD) 1,25 miljarder dollar enligt ett avtal som avslutar de mångåriga juridiska tvisterna mellan de båda bolagen. Företagen ingår också ett nytt 5-årigt licensavtal.

 I ett gemensamt uttalande skriver de båda bolagen att, ”emedan relationerna mellan de båda företagen har varit problematiska förut, avslutar överenskommelsen de legala dispyterna och ger företagen möjligheter att fokusera alla ansträngningar på produktinnovationer och utveckling”.
 
AMD kommer att dra tillbaka alla rättstvister, inklusive målet i U.S. District Court i Delaware och två utestående tvister i Japan och alla globala juridiska mål som är av regulatorisk karaktär. Därmed kan en lösning påskyndas som avser Intels problem på det område som rör amerikansk konkurrenslagstiftning (antitrust law), men också tvister som rör konkurrens med AMD i andra länder.

Avtalet innebär också att AMD och Intel ingår ett nytt 5-årigt licensavtal om att använda varandras patent och att de båda bolagen ger upp alla sina legala anspråk på överträdelser från det förra licensavtalet.

Vissa analytiker bedömer att avtalet tar udden av en avvaktande utredning vid U.S. Trade Commission angående Intels affärsmetoder medan andra menar att problemen långt ifrån är över än, fler tvister kvarstår, till exempel med Nvidia som både har en patentdispyt med Intel och klagomål på att företagets möjligheter att konkurrera kvävs av Intel, enligt källor till nyhetsbyrån Reuters.

Comments are closed.