Assa Abloy köper Portsystem 2000

Assa Abloy köper Portsystem 2000 i Habo. Portsystem 2000, som i år omsätter ca 125 miljoner kronor, var 2003 den första vinnaren av Swedish Embedded Award.

För Assa Abloy innebär det här att företaget kan fortsätta att expandera sin verksamhet inom automatiska dörrar och portar. Det hittills största affären för Assa Abloy Entrance Systems var annars köpet av Besam 2002. Så sent som i år köptes porttillverkaren Ditec och nu är det alltså dags för Portsystem 2000.
– Med ASSA ABLOY Entrance Systems i ryggen står vi ännu starkare rustade för att utveckla verksamheten vidare, säger Björn Thyselius, VD och grundare av Portsystem 2000 AB. Samtidigt skapar affären en stor och dynamisk möjlighet för alla våra anställda att växa.
Idag ställer man mycket högre krav på portar än att de bara ska kunna öppnas och stängas. De ska klara säkerheten, vara miljöanpassade, se till det faktiska behovet, etc. Portsystem 2000 har utvecklat system som klarar alla dessa kriterier. ICA:s nya lager i Helsingborg, Sveriges idag mest avancerade logistikanläggning, har till exempel fått 141 dockningar levererade av Portsystem 2000. Dessa har intelligenta styrsystem så att säkerhet och miljö står mycket högt. Säkerheten omfattar bland annat personalen som arbetar nära de stora dörrarna och dockningar samt att dockningarna ska täta väl runt lastbilen så att temperaturskillnaderna mellan inomhus- och utomhusmiljön skyddas på bästa sätt.

Comments are closed.