Uppgång för försäljningen av halvledare

Den globala försäljningen av halvledare var 25,03 miljarder dollar under augusti, en liten uppgång på 0,7 procent från 24,9 miljarder månaden innan, rapporterar Semiconductor Industry Association (SIA).

På årsbasis till dags dato ökade försäljningen med 2,2 procent jämfört med i fjol.

– Försäljningen i augusti drevs till stor del på av stark efterfrågan på surfplattor och persondatorer, säger Brian Toohey, ordförande för Semiconductor Industry Association. Tillväxten inom dessa områden är uppmuntrande, men lägre efterfrågan från konsumenter och industri inom ett brett spektrum av produkter och marknader håller nere den totala försäljningen, och det på en lägre nivå än förväntat vid denna punkt.

En stark ökning på månadsbasis av försäljningen från Japan – till följd av återuppbyggnadsarbetet och utleveranser från japanska tillverkare efter naturkatastrofen tidigare i år – har bidragit till att öka försäljningen av halvledare under hela augusti. Dessutom har ett ökande innehåll av halvledare och applikationsspecifika halvledare i bilar haft en tvåsiffrig tillväxt under året fram till dags dato. Mitt i en långsam och vek globala ekonomisk situation är tillväxt inom halvledarindustrin lovande, enligt SIA.

Comments are closed.