Tysk satsning på LED-produktion

Osram Opto Semiconductors meddelar att de sedan i december i fjol samordnar ett projekt som ska ta fram ett helt nytt och optimerat produktionskoncept för LED-komponenter och moduler. Genom att samordna samtliga produktionssteg ska tillverkningskostnaderna minskas.

Inom ramen för projektet, döpt till "InteGreat", kommer samtliga processteg – från epitaxi (kristalltillväxt) till själva ljuskällan – samordnas med varandra, vilket ska ge upphov till synergier och helt nya typer av lysdioder samt minska tillverkningskostnaderna, enligt Osram.

Projektet kommer att löpa fram till den 30 november 2017. "InteGreat" stöds av det tyska ministeriet för utbildning och forskning som en del av initiativet "Fotoniska Process Chains" och övriga deltagare är Osram GmbH, Fraunhofer-Gesellschaft, LayTec AG, Würth Elektronik GmbH & Co. KG och Mühlbauer GmbH & Co. KG.

– Under den tid projektet pågår kommer vi att forska fram helt nya koncept för LED-produktion och tillåta oss att ifrågasätta traditionella paradigmer i tillverkningsprocessen, säger Dr Jürgen Moosburger, projektkoordinator på Osram Opto Semiconductors.

Projektet kommer att utnyttja etablerad teknik och processer från den klassiska mikroelektronikindustrin och anpassa dessa till de särskilda krav som finns för LED-produktion. Steg som hittills varit isolerade kommer att vara uppkopplade, vilket gör att kostnadskrävande sorterings- och testprocesser kan ersättas av bättre rutiner.

– Med de nya produktionskoncepten kommer vi vara i stånd att utveckla både billiga, miniatyriserade lysdioder och starkt integrerade moduler, säger Moosburger.

Vid sidan av Osram Opto Semiconductors ingår:
Osram GmbH, som kommer att integrera de nyutvecklade LED-komponenterna i billiga armaturer och även stödja projektet med sin expertis inom processteknik. Mühlbauer GmbH, som kommer att bidra med sitt kunnande inom teknik för högprecisionsbearbetning av elektriska komponenter på flexibla och fasta substrat, inklusive utveckling av nya processer. Würth Elektronik GmbH, som bidrar med forskning på de sätt som LED-chip kan anslutas till kretskortet och LayTec AG, som kommer att analysera innovativa processkontrollsystem för LED-tillverkning.

Dessutom ingår Fraunhofer-Institute for Reliability och Microintegration IZM och Fraunhofer Institute for Integrerated systems and Device Technology IISB. De kommer att forska på de grundläggande tekniska principerna för processkontroll och monteringsteknik. IZM kommer att bidra med sin erfarenhet inom förbindningsteknik och IISB kommer att arbeta med intelligent styrning av produktionsprocesser.

Comments are closed.