Störtåliga radiomoduler för GSM-R

Sedan mobilbandet (GSM-E) över 925 MHz tilläts användas för UMTS, HSPA och LTE upptäckte man att dessa kunde störa GSM-R – järnvägarnas mobilsystem. Problemet kan lösas med filter, men en elegantare lösning kan vara att använda radiodelar med högre dynamik. Vi ger också en utförlig bakgrund till problemet.


Att de nya mobilbanden skulle kunna störa järnvägens GSM-R-nät har varit känt i flera år
Läs mer

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.