Två tidreflektometrar i T3-serien

Teledyne LeCroy kompletterar sina oscilloskop med instrument i den nya T3-seriens portfölj (Teledyne Test Tools) och inleder med att lansera två differentiella tidreflektometrar (TDR), för 10 respektive 15 GHz.

T3SP10D (10 GHz) och T3SP15D (15 GHz). ”De relativt små enheterna konkurrerar med mycket större instrument av typen ”allt-i-ett” och kan konkurrera med dessas ofta begränsade prestanda” skriver Teledyne LeCroy i ett pressmeddelande där de påpekar att ”ett enda test, följt av matematisk beräkning av frekvens- och tidsförloppinte inte är tillräckligt för att karaktärisera , förstå och styra impedanser från ena änden till den andra i en kanal”.  Dessutom kräver moderna standarder för seriell dataöverföring, såsom i Ethernet och USB, att man mäter impedanserna i frekvensdomänen genom att använda S-parametrar. Det kräver normalt tungarbetade vektoriserade nätverksanalysatorer (VNA).

I T3SP10D (10 GHz) och T3SP15D (15 GHz) stimuleras mätobjektet med tre differentiella, likfasiga (”common mode”) signaler. Kombinationen gör att konstruktörer av höghastighetskanaler och testare eller fältoperatörer med precision kan lokalisera impedansavvikelser som i hög grad kan påverka signalernas stigtider, pulsbredd, tidsförlopp, jitter och brusinnehåll vilka alla kan minska ett helt systems tillförlitlighet och funktioner.

För att ge hög noggrannhet används samma typ av kalibreringskit som för en VNA.

De snabba stigtiderna, 50 ns (T3SP10D) och 35 ns (T3SP15D) resulterar i en felupplösning i FR-4-laminat av 4,2 respektive 3 mm på längder upp till 40 m från testobjektet. Repetitionshastigheten, 10 MHz, är jämförbar med många dyrare tidreflektometrar.

För att skydda mot ESD innehåller instrumenten koaxialomkopplare som skyddar när det inte är i bruk.

Eftersom konstruktionen bygger på en differentiell konstruktion krävs det ingen jordkontakt, då man mäter på ett differentiellt ledningspar.

T3SP10D (10 GHz) och T3SP15D (15 GHz) är batteridrivna och ryms i en 220×210×82,5 mm låda.

Priserna startar från 19 780 dollar.

Comments are closed.