Ny forskarutbildning

Högskolan i Gävle får forskarutbildning i industriell ekonomi och i elektroteknik.
– Detta är en mycket viktig pusselbit i ett större strategiskt arbete för vår utveckling framåt, säger Magnus Isaksson, professor och ledare för projektet kring forskningsutvecklingen vid Högskolan i Gävle.

Att Högskolan fått rätt att starta forskarutbildning i ämnena industriell ekonomi och i elektroteknik innebär att lärosätet nu har hela utbildningskedjan, från grundutbildning till forskarutbildning, inom bägge dessa områden.
– Vi har fått väldigt bra utlåtanden från externa sakkunniga, och forskarutbildningsrätterna är ett kvitto på att vi har en forskningsmiljö som är stark, säger Magnus Isaksson.
Han menar att detta innebär en statushöjning för hela lärosätet, att det blir lättare att rekrytera doktorander, behålla kompetenta forskare och attrahera externa projekt.
– Här har skett en otrolig expansion när det gäller forskning, vi håller hög klass och vi publicerar våra resultat i de bästa vetenskapliga sammanhang och tidskrifter. Bara de senaste fem åren har antalet publicerade vetenskapliga rapporter ökat med 62 procent.
Industriell ekonomi är ett viktigt tekniskt ämne i den lite mjukare delen inom teknikområdena. Forskning som kan ingå är till exempel inom logistik, innovationer och innovationsprocesser.
Elektroteknik är ett brett område och vid Högskolan bedrivs forskning inom trådlös radio, radio- och mätteknik, signalbehandling, robotik och reglerteknik- och sensorer.

Comments are closed.