Två finalister i Elektra Awards

Två produkter från Coselgruppen, COSEL RBC200F 200 W AC/DC kraftaggregat utformat för robotapplikationer och POWERBOX ENI250A mikroprocessorstyrt kraftaggregat för fabriksautomation, är utvalda av Elektra Awards kommittén som finalister i kategorin Power System Product of the Year.

Behovet av robotutrustning växer samtidigt som det ändrar karaktär. Nya applikationer som kirurgi, hemsjukvård och i ett bredare perspektiv medelstora industrier efterfrågar mindre robotar än de som används inom t ex bilindustrin. Små och medelstora robotsystem är ofta högintegrerade produkter där kraftaggregaten måste möta en bred kravbild. Det kan handla om olika säkerhetsnormer för en global marknad, eller behov av mer än en ”standardenhet” med t ex en speciell kanal för IGBT-styrning.
Alltför ofta klarar konventionella kraftaggregat bara delar av en applikations kravbild medan få, om några, uppfyller samtliga krav. För att kunna erbjuda en strömförsörjningslösning som möter alla de nya kraven har COSEL utvecklat RBC200F serien.
Fabriksautomation är väletablerat inom många industrier, men med framstegen inom Artificiell Intelligens (AI), fjärrkommunikation och det växande kravet på kortare kundledtider förväntas en explosionsartad ökning under de närmaste åren. Samtidigt förväntas antalet automatiserade logistikcenter för pakethantering öka dramatiskt.
E-handelns snabba tillväxt möts med högautomatiserade logistikhubbar där transportband, sorteringsstationer och många andra typer av utrustning behöver effektiva och intelligenta strömförsörjningslösningar för att fungera väl i den krävande miljön.
Powerbox (PRBX) ENI250A serie är utformad för att leverera toppströmmar vid motorstart och/eller mata högkapacitiva laster inom fabriksautomation. 3-fas ENI250A serien, byggd i ett IP54 hölje, levererar 250 W kontinuerligt och upp till 480 W toppeffekt med en verkningsgrad på 94%. ENI250A har en microcontroller som ger stora möjligheter att ställa in olika skyddsbeteenden och möta specifika kundkrav.

Comments are closed.