Från AI till FPGA med Vitis

På Xilinx Developer Forum, XDF, introducerade idag vd Victor Peng den nya mjukvaruplattformen Vitis. Det innebär att steget från AI-högnivåverktyg till FPGA förenklas dramatiskt. För att göra det hela ännu intressantare har också Xilinx beslutat att licensiera den nya mjukvaran som open source och göra användningen gratis.


Victor Peng, vd för Xilinx, introducerar Vitis

Vitis är utan tvekan årets största och viktigaste nyhet från Xilinx. Bakom plattformen ligger fem års arbete och tusen mantimmar för att komma runt det förmodligen största hindret för att använda FPGA i AI-sammanhang. Steget till FPGA-implementering har varit alltför krävande och tidsödande.
Det här innebär inte att företagets Vivado-verktyg är dåliga. Tvärtom är de ovanligt lättanvända för att vara hårdvaruverktyg. Men när Xilinx tog steget till datorvärlden och AI-världen tvingades man också inse att konstruktörerna på de nya marknaderna är nästan helt ointresserade av att konstruera kisel. Steget från högnivåbeskrivning till FPGA måste automatiseras.
Och det är precis detta Xilinx gjort med Vitis. AI-konstruktörerna fortsätter att arbeta med plattformer som Caffe och TensorFlow. Vitis hanterar med hjälp av olika hårdvarubibliotek översättningen till optimerade arkitekturer implementerade i FPGA.
En viktig förändring är också att Xilinx licensierar den nya plattformen som open source och låter alla använda den fritt (gratis). Vitis kan dessutom integreras i befintliga konstruktionsflöden.
Satsningen på AI och datacenter märktes också i en rad nya datormoduler för att accelerera serverdatorer. På keynotepresentationen berättade bland andra representanter från Amazon Web Services om företagets utbyggnad av FPGA-accelererade molntjänster. Allt fler datatjänster kräver acceleration, det gäller till exempel Astra Zenecas sekvensering av genom, där FPGA-acceleratorer snabbat upp arbetet dramatiskt.


Gadi Hutt från Amazon Web Services visade exempel på dramatiskt ökade prestanda med FPGA-accelerering


Salil Raje, ansvarig för datacentergruppen hos Xilinx är en stor förkämpe för domänspecifika arkitekturer

Comments are closed.