X-Fab ökar samarbetet med Europractice

X-FAB Silicon Foundries SE breddar sitt samarbete med Europractice Consortium, där bland andra Fraunhofer Institute och imec är medlemmar. I fortsättningen kommer fler processer, bland annat en SOI-process att ingå.

Europractice initierades av EU för nästan 25 år sedan och grundtanken var då som nu att ge industri och forskare en plattform för mikroelektronik med lägre instegströsklar.
X-Fab har varit involverade i Europractice sedan 2014 och har kört multiprojekt-wafers i flera av företagets processer. Aktiviteterna har koordinerats av imec.
Med det utökade samarbetet kommer fler av X-Fabs teknologier att komma ifråga för MPW-projekt. Det gäller till exempel högspänningsprocessen 035-um-xh035 (0,35 µm CMOS) och SOI-processen XR013 (130 nm) för högfrekvenstillämpningar. I samarbetet ingår också företagets supportverktyg för IC-konstruktion och implementering. Det finns också planer för MEMS-konstruktioner.
– Vi har redan en historia av 87 framgångsrika projekt under fem år, säger Dr. Jens Kosch, CTO hos X-FAB. Det har gjort mycket för att öka innovation och kreativitet på kiselnivå. Vi ser fram emot ett ännu tätare samarbete.

Comments are closed.