TTI monterar nu militära kontaktdon i München

Distributören TTI har byggt upp en europeisk anläggning för montering av kontaktdon enligt MIL-DTL-38999 QPL, avsedda primärt för militär användning eller i flyg, men även i krävande miljöer som järnvägar och industrier.

– TTI har haft denna tjänst i USA i 10-15 år, berättade Ros Kruger, marknadsdirektör i Europa inom militär, flyg och rymd, vid ett möte i Stockholm. Nu är tiden mogen för Europa eftersom vi här ser en kraftig tillväxt av försäljningen av kontaktdon och annan elektromekanik som reläer och sensorer.
Den europeiska kontaktdonsmarknaden för segmentet militär/flyg/rymd uppskattas ligga på 700 miljoner euro. Ungefär hälften av denna marknad avser MIL-DTL-38999 och varianter av denna standard. TTI har idag ungefär 25 procents marknadsandel, men sätter målet till 40 procent år 2015. TTI har en ledande position inom Europa avseende distribution av kontakter från Amphenol och Souriau.
I år har försäljningen av kontakter till militär-, rymd och flygindustrierna ökat med 30 procent i Europa. Airbus 350 och satelliten Galileo har bidragit till den ökningen.

Mängder av delar
Kontaktdonen enligt MIL-DTL-38999 QPL kan bestyckas med en mångfald olika uppsättningar av stift i olika dimensioner, koaxialkontakter mm. Höljena kan vara utförda av olika metaller, med olika ytbeläggningar.
– Tag som exempel kontakter från Amphenol. Det rör sig om 2500 detaljer som kan kombineras på olika vis.
TTIs nya europeiska monteringsanläggning för kontaktdon nu är QPL-godkänd att göra Amphenol 38999-kontaktdon. Det går visserligen att beställa kundspecificerade kontaktdon från Amphenol eller Souriau, men leveranstiden är ofta kring 14 veckor.

Leveranstid: en vecka
TTI kan leverera en kundspecificerad 38999-kontakt på bara en vecka. Alla delar finns i lager. Sammansättningen tar 3-4 dagar och sedan kan transporten kräva ytterligare några dagar.
– Expressleveranser är möjliga. Men den nedre tidsgränsen bestäms av limmet som måste härda, vilket betyder minst 48 timmar tillverkningstid. De flesta nöjer sig dock med 7-10 dagars leveranstid efter beställning, säger Ros Kruger.
Företagets nya mikrosajt, www.ttieurope.com/38999, ger information om företagets leverans av lågvolym- och prototypbeställningar samtidigt som man även klarar att tillgodose schemalagda beställningar av stora volymer.
Anläggningen hos TTI utanför München öppnades i november förra året. Anläggningen efterliknar företagets väletablerade amerikanska anläggning där över 30 000 monteringar av cirkulära kontaktdon utförs per dag med en felfrekvens på mindre än 25 ppm.
Företagets nya europeiska verksamhet är QPL-godkänd för Amphenols MIL-DTL38999 serie I och III, samt SJT cirkulära kontaktdon, och erbjuder kåpor i samtliga storlekar och alla layouttyper med pläterad yta i “olive drab”-kadmium och kemiskt nickel. TTI erbjuder även samtliga kontaktdontillbehör som behövs inkluderande bakkåpor/adaptrar, höljen, kontakter, terminaler och värmekrympslangar.
Ros Kruger säger:
– Genom att investera i modern verktygsteknik har vi lyckats korta monteringstiden och våra operatörer har utbildats av Amphenol Socapex och vårt erfarna nordamerikanska team så att vi kan garantera högsta möjliga kvalitet. TTIs lagerföringspolicy gör det möjligt för oss att erbjuda samtliga typer av kåpor och layouter för serie I och III samt SJT för PC-sladd-, spännings-, signal- och koax-kontakter.

Även Souriau
TTI Inc kommer även att ha monteringstjänst för Souriau cirkulära kontaktdon enligt 38999, serie I och III, vid sin nya europeiska anläggning.
Souriaus 8D 38999 serie III-familj, den skruvkopplade versionen av MIL-C-38999, riktar sig till extrema miljöer. Komponenterna har: hög kontaktdensitet på upp till 128 kontakter (#22D), snabb skruvkoppling med självlåsande mekanism, och mycket god förmåga att motstå tuffa miljöer.
Souriaus 8LT-produktfamilj är kvalificerad i enlighet med MIL-DTL-38999 serie I. Den konstruerades ursprungligen för att tillgodose de höga prestandakrav som ställs på flyg- och rymd- samt militära tillämpningar, och används nu även i andra tillämpningar som behöver extremt tillförlitliga kopplingar med hög kontaktdensitet i en cirkulär kåpa av miniatyrformat.
Ros Kruger kommenterar:
– TTI kommer inte bara att montera de vanliga pläteringstyperna aluminium-nickel och “olive drab”-kadmium (F/W) utan även grön zink-kobolt (ZC) och de nya svarta zink-nickel (Z) produkterna som uppfyller det senaste RoHS-direktivet. Typer i svart zink-nickel kan garanteras att erbjuda samma elektriska och fysiska egenskaper som kadmium-lösningen, framför allt vad gäller beständighet mot saltdimtest (500 timmar).

Uppfyller RoHS
Souriaus unika svarta Zn-Ni-plätering ger en RoHS-kompatibel alternativ pläteringsprocess som tillgodoser gränsvärden för kadmium och Cr6+. Den är QPL-listad och är den första produkten som kvalificerats av den amerikanska försvarsstandardorganisationen (DLA Land and Maritime). Den ger hög rostbeständighet – klarar upp till 500 timmars saltdimtest.
– RoHS-kompatibla 38999-kontaktdon i zink-nickel kan dessutom kopplas ihop med kadmium-komponenter utan att ge upphov till en galvanisk koppling – detsamma gäller för tillbehör såsom adaptrar.
Inom kort kommer TTI även att stödja Souriaus firewall-kåpor i rostfritt stål (K/S) och komposit-kåpor (M/J).

Nordisk organisation
TTI har 20 säljare i Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg, och 10 säljare vid kontoret i Köpenhamn, samt några personer i Norge. I oktober öppnar TTI ett kontor i Helsingfors, med 2 till tre personer.

 

Comments are closed.