FPGA revolutionerar TV-världen

Idag lanserar Xilinx sin IP-kärna SMPTE 2022-5/-6. I och med det blir det möjligt att förenkla och effektivisera TV-världen. Långtradare med mobila TV-studior och härvor av kablar kan bytas mot en enda 10 Gbit Ethernet-länk och fast personal i TV-huset.

– Med 10 Gbit Ethernet går det att överföra data från flera kameror i HD-kvalitet utan kompression, säger Rob Green, marknadsansvarig för Broadcast hos Xilinx. Dessutom går det att aggregera flera 10 Gbit Ethernetkanaler i en enda kanal med 40 Gbit Ethernet. Man kan alltså köra en obruten digital kedja utan kvalitetsförluster.
Grunden för det hela är överföringsstandarden SMPTE 2022. Den definierar hur video-information skall skickas över IP-nätverk. De två delarna SMPTE 2022-5 och SMPTE 2022-6 definierar sedan felkorrektionen (FEC – Forward Error Correction) och hur okomprimerad SD/HD/3G SDI-video skall mappas på Ethernet-paket. Det hela är ytterst datakrävande och prestandakrävande, men passar mycket bra i en FPGA-miljö.
– En "hård" lösning blir mycket snabbare och effektsnålare än en konventionell mjukvarulösning. Samtidigt gör FPGA-kretsarnas omprogrammerbarhet att man snabbt kan testa nya idéer och följa nya standarder. De senaste 28nm Kintex-7 FPGA-kretsarna har också inbyggda 10 Gbit-transceivers som standard och det innebär att hårdvarulösningen blir mycket kompakt.
De nya lösningarna presenterades på IBC 2011-mässan för TV-branschen som öppnade i Amsterdam idag.

Comments are closed.