Tredje kvartalet bättre för NOTE

I delårsrapporten för tredje kvartalet visar NOTE en fortsatt volymtillväxt, men också ett minskat resultat, om än betydligt mindre än tidigare i år.

Under året märks en relativt kraftig volymtillväxt, som dock minskar under tredje kvartalet. Resultatminskningen har också minskat, efter den kraftiga försämringen tidigare i år. Totalt sett ser siffrorna ut så här:
Finansiell utveckling juli-september
* Försäljningen uppgick till 272,5 (271,9) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (-4,1) MSEK. I resultatet för tredje kvartalet i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -3 MSEK.
* Rörelsemarginalen uppgick till 4,9% (-1,5%).
* Resultat efter finansnetto uppgick till 12,6 (-6,6) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 9,4 (-8,9) MSEK, vilket motsvarar 0,32 (-0,31) SEK/aktie.
* Kassaflödet efter investeringar uppgick till 22,1 (-13,2) MSEK, vilket motsvarar 0,77 (-0,46) SEK/aktie.
Finansiell utveckling januari-september
* Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 49,3 (-60,4) MSEK. I resultatet för de första tre kvartalen i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -47 MSEK.    
* Rörelsemarginalen uppgick till 5,4% (-7,2%). Rensat från föregående års engångskostnader om cirka -47 MSEK innebär det en ökning med 7,0 procentenheter.
* Resultat efter finansnetto uppgick till 43,1 (-67,6) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 30,8 (-64,0) MSEK, vilket motsvarar 1,07 (-2,80) SEK/aktie.
* Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 99,4 MSEK till 45,6 (-53,8) MSEK, vilket motsvarar 1,58 (-2,36) SEK/aktie.

Comments are closed.