En stor och en liten ARM

I går lanserade ARM en ny effektsnål ARM Cortex-A7-processor som är tänkt att arbeta parallellt med den betydligt större Cortex-A15-processorn. Kombinationen skapar en heterogen multiprocessorplattform med möjlighet till extremt låg energiförbrukning.

A7-processorn är i sig tänkt att användas i versioner med enkel eller dubbel kärna för alla typer av små strömsnåla tillämpningar. Men i och med att den nya processorn har samma virtualisering och adressering som den stora A15-processorn blir det möjligt att använda en ny strategi för att hålla ner energiförbrukningen och ändå öka prestanda.
Man kombinerar "helt enkelt" en stor och en liten processorkärna och partitionerar mjukvaran så att till exempel delar som måste köras kontinuerligt hamnar på den lilla A7-kärnan. De mera avancerade programdelarna hamnar på A15-kärnan och på det sättet kan man skapa en heterogen multiprocessorplattform där energiförbrukningen varierar nästan linjärt med arbetsuppgiften. En kombination av till exempel två A-15-kärnor och två A-7-kärnor passar för en mycket avancerad smart telefon eller en snabb handdator. Med fler processorkärnor går det förstås att komma ännu högre i prestandanivå.
– I takt med att smarta mobiltelefoner och handdatorer övergår till att bli primärdatorer ökar också prestandakraven, säger Mike Inglis, vd för ARMs processordivision. Samtidigt förutsätts de här apparaterna att vara konstant på och ständigt uppkopplade.
ARM kallar kombinationen av A-15 och A-7 för big.LITTLE. Det står för "stor hund/liten hund" och A-7-processorn kallas också ofta för "little dog".

Comments are closed.