Transmode valdes till Årets Elektronikföretag

En enig jury, bestående av representanter från IM-föreningen, Elektronikindustriföreningen och facktidskriften Elektronik i Norden valde i år Transmode Systems AB till Årets Elektronikföretag.

 Ola Elmeland, Transmode

Utdelningen skedde den 6 november på Elektronik i Nordens årliga evenemang Branschpunschen där ca 200 personer i ansvarig ställning från elektronikkonstruktörer, elektroniktillverkare och från leverantörer av elektronikkomponenter, mätinstrument, inbyggda system och produktionsutrustningar deltog.

Kriterierna för priset kan sammanfattas som:
* Teknik. Det skall vara ett företag med hög tekniknivå. Genomtänkta och geniala konstruktioner premieras och tekniken jämförs med eventuella konkurrenters. Produkterna skall ha ett högt egenvärde, dvs företaget skall ha egna slutprodukter. Konstruktionerna skall ha ett nyhetsvärde och produkterna skall vara utvecklade av företaget.
* Ekonomi. Företaget skall vara lönsamt och ha förutsättningar för framtida tillväxt. Detta bedöms bland annat utifrån den marknad inom var man verkar och jämförelser görs med konkurrerande företag. Företagets omsättning bör ha varit stigande. Ett plus i kanten ges för export av produkterna.
* Övrigt. Ett svenskt/nordiskt ägande prioriteras liksom svensk/nordisk produktion. Finns det en entreprenör att lyfta fram? Utstrålar företaget entusiasm? Tillämpar företaget ett miljötänkande och följer det etiska regler.

Priset har delats ut varje år sedan 1981 till svenska företag som på ett förtjänstfullt sätt, tekniskt och ekonomiskt, har utmärkt sig. Det rör sig om företag inom områden som industrielektronik, produktionsutrustning, medicinsk elektronik samt avancerad telekommunikation och radiokommunikation.

Elektronik i Norden är Nordens största elektroniktidskrift med fokus på professionell elektronik. Upplagan är TS-kontrollerad med 25 600 prenumeranter helåret 2007. Tidningen distribueras i hela Norden, med ca 19 500 prenumeranter i Sverige och med ca 2000 prenumeranter per land i övriga Norden.
Läsarna arbetar i huvudsak med elektronikkonstruktion, produktion, elektrisk test- och mätteknik, försäljning och inköp.

Elektronikindustriföreningen (EIF) består av Svenska företag som huvudsakligen:
* Tillverkar eller låter tillverka elektronikprodukter
* Utvecklar eller låter utveckla elektronikprodukter
* Programmerar eller låter programmera elektronikprodukter
EIF är en branschförening för svensk elektronikindustri. Föreningens syfte är att tillsammans med medlemsföretagen verka för att stärka branschen och ta tillvara medlemmarnas intressen genom att erbjuda seminarier och kurser för teknisk kompetenshöjning men även kontinuerlig information i marknadsfrågor och nya EU-direktiv, olika samköpsavtal samt näringspolitisk bevakning.

IM är en branschförening för leverantörer av produkter och tjänster inom elektronik och automation. Föreningen fungerar som gemensam mötesplats och plattform för professionellt nätverk och för att driva gemensamma branschfrågor. Viktiga frågor är bland annat branschevent, affärsvillkor, marknadsstatistik och villkor för branschen.
Inom IM finns följande sektioner:
• EKL – Elektronikkomponenter
• EP – Elektronikproduktionsutrustning
• ET – Embedded Technology
• FA – Fastighetsautomation
• PA – Processautomation
• TEST & MÄT – Test- och Mätinstrument
IM-föreningen driver de mer övergripande frågorna medan de olika sektionerna behandlar aktuella frågor för respektive specialbransch. IM bildades 1947, samma år som den första IM-mässan hölls.

Comments are closed.