Åtta procent ned för distribution

De europeiska halvledardistributörernas gemensamma organ, DMASS, ser en ytterligare nedgång på drygt åtta procent i tredje kvartalet 2008, jämfört med samma period förra året. Den totala omsättningen hamnade på 1,2 miljarder Euro.

Luciano Sandrini, DMASS nya ordförande, kommenterade siffrorna.
– Vi hoppades att den nedåtgående trenden skulle brytas under 2008, men tredje kvartalet visade att det inte blir så. Finanskrisen har inverkan också på elektronikmarknaden. Det här är ett globalt problem och vi förväntar oss att den specialiserade europeiska elektronikindustrin skall fokusera på sina starka sidor och komma ur nedgången med stärkt konkurrenskraft.
De enda positiva siffrorna kommer från Östeuropa, som visade en tillväxt med 4,3 procent. Norden och Tyskland klarade sig också relativt bra, med en nedgång på 2,8 respektive 4, 7 procent. Sämst var Benelux-länderna, med en nedgång på 22,8 procent, men också de övriga regionerna hade tvåsiffriga nedgångar.

Comments are closed.