Transmode levererar stomnät till Griffin

Transmode ska leverera en optisk, nationell iWDM-lösning till Griffin Information Systems i Storbritannien.

Griffin har valt en intelligent WDM ( iWDM)-lösning för att skapa ett nytt optiskt stomnät som kraftigt ska förbättra nätverkskapaciteten. Det nya nätverket skapas gemensamt av de båda parterna för att förse Griffin med en mycket flexibel, nationell infrastruktur som kommer att pilotinstalleras i London. Behovet av att maximera kapaciteten i Griffin's London Metro Ethernet uppges fått företaget att välja Transmode’s nya Layer 2 Ethernet Muxponder-familj inklusive den nyligen lanserade EMXP II 80.

I och med Griffins utplacering av Transmodes Ethernet Muxponder EMXP II 80 blir de först med en sådan utbyggnad i Storbritannien. Griffin’s krav är att kostnadseffektivt utöka kapaciteten med minst 300 procent per år under de kommande tre åren.

Comments are closed.