Ny effektiv regulator för solpaneler

Svenska Netpower Labs lanserar en ny, högeffektiv solpanelsregulator som till fullo integreras med en DC-baserad UPS från företaget, och som eliminerar omvandlingar mellan likspänning och växelspänning.

 

Produkten Net Tracker är en ny regulator för energi genererad av solpaneler. Kombinationen av en ny oisolerad buckomvandlare konstruerad i kiselkarbid, tillsammans med en mjukvarukontrollerad  optimerings- och spårningsalgoritm ger låga förluster och hög energieffektivitet.

Den nyutvecklade styrprogramvaran följer också solinstrålningens variationer och ställer kontinuerligt in omvandlaren för optimal verkningsgrad. Sammantaget gör detta att endast 1,5 procent av den dyrbart producerade solenergin går förlorad på väg från panelen till förbrukaren.

Regulatorns omvandlare kopplas in parallellt över likriktarna i UPS:en. Energin från solpanelerna utnyttjas till fullo och eventuell kompletterande energi hämtas från elnätet. Om till exempel solen går i moln kan mer energi sömlöst tas ut från elnätet för att kraftförsörja anläggningens utrustning.

– Genom att använda de senaste SiC-komponenterna blir spänningsförlusterna i den här nya omvandlaren de lägsta möjliga. Låga spänningsförluster betyder inte bara hög effektivitet utan också att solenergisystemet kan leverera energi även vid dåligt väder och andra ”komplicerade” omständigheter såsom till exempel partiell skugga (vanligt vid installationer på tak) eller närliggande hus vilket ofta ger mycket låg output från konventionella omvandlare jämfört med vår nya konstruktion. Resultatet blir en ökad årlig energiproduktion från installationen, säger teknikchef Stefan Lidström vid Netpower Labs.

De nya omvandlarna är fullt ut integrerade i Netpower Labs DC-UPS (DC-avbrottsfri kraft) och kan sömlöst pluggas in i kabinettet enligt den sedvanliga ”pay as you grow”-filosofin. Den första installationen har funnits i kommersiell drift sedan december 2010.

Comments are closed.