Transmode drar ned personalstyrkan

Efter en periods lägre tillväxt och lönsamhet drar nu Transmode ned personalstyrkan. Åtgärderna kan komma att beröra upp till 30 anställda.

Det beslutade effektiviseringsprogrammet innebär att kostnaderna ska minskas med cirka 40 MSEK på årsbasis. Det innefattar en kombination av personalneddragningar, andra besparingar och ökad effektivitet. Upp till 30 anställda i Sverige och utomlands kan komma att beröras. Kostnaderna för att genomföra programmet beräknas till 10 MSEK som kommer att belasta det tredje och fjärde kvartalet 2014.
Personalneddragningarna förhandlas med de fackliga organisationerna och avsikten är att förhandlingarna ska vara avklarade under september månad.
– Det är ett tungt besked som vi idag har gett våra medarbetare, säger Karl Thedéen, VD på Transmode. Konkurrensen är hård och kostnads- och effektiviseringsprogrammet är nödvändigt för att säkerställa Transmodes höga lönsamhetsmål. Det skapar också utrymme för fortsatta investeringar inom produkt- och marknadsutveckling vilket är nödvändigt för att nå våra tillväxtmål. Vi ser fortsatt stora möjligheter i marknaden till exempel för våra nya 100G-produkter samt Mobile Backhaul och Fronthaul, där vi är mycket väl positionerade.

 

Comments are closed.