Transmode ansöker om avnotering

Infinera Corporation offentliggjorde den 12 augusti 2015 att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB. Infinera innehar efter erbjudandets fullföljande över 95 procent av aktierna och rösterna i Transmode och har meddelat Transmodes styrelse att de har beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen i Transmode att det inte längre är motiverat för bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av Transmodes aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Transmodes aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit besked från Nasdaq Stockholm.
Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma att hållas den 14 september 2015 för att bland annat välja en ny styrelse i Transmode.

Comments are closed.