Microchip adderar kryptomotor

Microchip har inkluderat hårdvara för en kryptomotor med OTP och RAM-alternativ för säker nyckelförvaring i företagets nya PIC24F "GB4"-familj mikrostyrkretsar, som också har upp till 256 kbyte flash med två partitioner och direktdrivning för 512 LCD-segment.

För att skydda inbäddad data har flera Microchip Core Independent Peripherals (CIPs) – som körs utan CPU – integrerats med en slumptalsgenerator och en hårdvaru kryptomotormotor med stöd för AES, DES och 3DES-standarderna.

Slumptalsgeneratorn används för att generera slumpmässiga nycklar för kryptering, dekryptering och autentisering. För att ytterligare skydda data går det att välja mellan två lagringsalternativ för kryptonycklarna: One-Time-Programmable (OTP) som förhindrar att nycklar skrivs över  eller Key RAM som raderar nycklar om strömmen bryts. För att låta applikationens realtidsklocka fortsätta rulla när den primära strömmen bryts kan ett VBAT-stift användas för att leverera reservkraft.

Flashminnet har en dubbel partition för oberoende program som tillåter programmering i en partition medan den andra samtidigt exekverar programkod. För att minska antalet systemkomponenter har Microchip även integrerat en segmenterad LCD styrenhet med möjlighet att direkt driva upp till 512 segment, vilket enligt företaget ger möjligheter till mer flexibla displayer som kan innehålla beskrivande ikoner och skrollning.

Det finns flera produktvarianter, bland annat med eller utan USB. Chipen finns för leveranser i provexemplar eller volymer och prissättningen startar vid 1,8 dollar per styck. PIC24F "GB4"-familjen stöds av Microchip standard utvecklingsverktyg, inklusive PIC24FJ256GB410 Plug-In Module för 25 dollar för Explorer 16 Development Board som kostar 129,99 dollar.

Comments are closed.