PTS vill säkra taltelefoni

Post- och telestyrelsen (PTS) vill genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.  De uppdaterade tillståndsvillkoren som nu skickats ut på remiss gäller till 2025 och innebär att operatörerna ska behålla samma yttäckning som de hade under hösten 2014.

De uppdaterade tillståndsvillkor som PTS i dag skickar ut på samråd gäller under resten av tillståndstiden, till 2025, och innebär att operatörerna minst ska behålla den procentuella yttäckning per län för taltelefoni som de har under hösten 2014. De får inte heller ta bort täckningen längs allmänna vägar och vid fasta bostäder och företag.

De aktuella operatörerna, Tele2, Telenor, Telia Sonera och 3 har till den 21 september på sig att svara på samrådet.

PTS har täckningskrav i samtliga band som är lämpliga för stor yttäckning: 450 MHz, 800 MHz och 900 MHz-banden. Täckningskravet i 800 MHz-bandet har enligt PTS hittills lett till att cirka 150 nya basstationer har byggts ut. Myndigheten arbetar också med tilldelning av 700 MHz-bandet där ett täckningskrav ska användas för att förbättra täckningen.

Comments are closed.