Tolv miljoner dollar i europeiskt forskningscenter

Intel investerar tolv miljoner dollar i ett nytt forskningscenter vid Saarland-universitetet i Saarbrücken, Tyskland. Syftet med centrumet är forskning kring avancerade grafik- och visual computing-tekniker.

Investeringen, som kommer att löpa över fem år, innebär det största universitetssamarbetet Intel hittills har genomfört i Europa.
En av de viktigaste uppgifterna för centret är att aktivt samarbeta med och knyta till sig partners både från akademiska kretsar och från den övriga branschen till de olika forskningsprojekten. Antalet anställda forskare förväntas femfaldigas under den närmaste femårsperioden och inkludera forskare över hela Europa.
Intel Visual Computing Institute kommer att möjliggöra ännu kraftfullare visual computing-applikationer genom ny mjukvara, visual computing-algoritmer och parallelliserade beräkningslösningar. Institutet kommer att systematiskt dela sina upptäckter med Intels designlaboratorier för hårdvara och på så sätt även bidra till utvecklingen av framtida hårdvara för visual computing. Den nuvarande forskningen förväntas leda till nya produkter inom både mjuk- och hårdvara redan inom ett par år.

Comments are closed.