Axis fick Stora Exportpriset

Axis Communications mottog igår Stora Exportpriset ur H.M. Konungens hand vid en prisceremoni på Cirkus i Stockholm. Priset delas ut till ”ett svenskt företag som uppvisat en stark utveckling av sin export under de senaste åren med framgångar på flera marknader och som samtidigt uppvisar god lönsamhet och positiv utveckling av den svenska verksamheten.”

Motiveringen till priset är:
”Axis Communications var först med att lansera nätverksbaserade övervakningskameror. Genom en snabb produktutveckling samt en säljmodell, där Axis via sina egna kontor systematiskt stöttar sina distributörer, har man erövrat positionen internationellt som marknadsledare.”
–  Vi är stolta över att Axis Communications har tilldelats Stora Exportpriset i konkurrens med ett flertal andra framgångsrika svenska företag, säger Ray Mauritsson, VD på Axis Communications. Axis har visat stark tillväxt de senaste fem åren och företagets omsättning, såväl som utlandsförsäljning, har trefaldigats. Vi ser ett stort intresse för våra nätverksvideoprodukter i världen och vi har expanderat globalt genom etablering av lokalkontor senast i Beijing, Sao Paulo och Moskva,.
Axis har lång erfarenhet av global verksamhet och idag går 95 procent av försäljningen på export. Företaget har varit verksamt på den internationella arenan sedan grundandet 1984 och med hjälp av 25 000 partners når företaget ett 70-tal marknader världen över.

Comments are closed.