TietoEnator drar ned

 TietoEnator minskar anställda i Sverige och Finland

 Utdra från pressmeddelande från TietoEnator:

 

TietoEnator har beslutat att inleda förhandlingar om behovet av att reducera antalet anställda och att minska de administrativa kostnaderna. Syftet är att förbättra bolagets lönsamhet och att trygga en stabil grund för framtida tillväxt. Anpassningarna berör cirka 800 anställda i framför allt Finland och Sverige och omfattar både en minskning av personal och omplaceringar inom företaget. Förhandlingarna är ett led i TietoEnators tvååriga program för att förbättra lönsamheten. Programmet pågår under 2008 och 2009 och har som mål att vid slutet av 2009 ha uppnått årliga besparingar på cirka 100 miljoner euro.
 
De förhandlingar som nu inleds gäller 2008 och sker i enlighet med lokal lagstiftning. Samtliga personalkategorier inom affärsområdena och på koncernstaben påverkas men diskussionernas inriktning varierar från land till land. Av de berörda är cirka 400 anställda i Finland, 250 i Sverige och 150 i övriga verksamhetsländer.  I samband med att förhandlingarna startar, inleder TietoEnator också arbetet med att hitta möjligheter till omplaceringar för berörd personal.
 
– Arbetet med att effektivisera organisationen och att minska de administrativa kostnaderna är ett led i det program för att förbättra lönsamheten som vi lanserade i början av året. I kombination med investeringar i tillväxt, medarbetare och kvalitet kan vi säkerställa framtida framgångar för TietoEnator och nå vårt långsiktiga lönsamhetsmål, säger TietoEnators tillförordnade koncernchef Åke Plyhm.
 
TietoEnator har cirka 17000 anställda varav cirka 7000 arbetar i Finland, 3600 i Sverige och övriga i resterande länder.

Comments are closed.