LSI tar goodwill

LSI Corporation,där före detta Agere ingår, redovisade en förlust på 2 miljarder dollar för kvartalet huvudsakligen beroende på avskrivningar för goodwill men även restruktureringskostnader, kostnader vid uppköp,kompensationsplaner.

 Fjärde kvartalets försäljning blev 741 miljoner dollar jämfört med 524 miljoner 2006 och för hela året 2007 var försäljningen 2,6 miljarder jämfört med 1.98 miljarder 2006. En ökning med 32 procent men då införlivades  också Agere i april 2007.

För första kvartalet prognoserar LSI omsättningen till 620 till 650 miljoner dollar och en nettoförlust 1 till 9 cent per aktie.

.

 

.

 

[1

Comments are closed.