Note växer i England

Note köper verksamheten i den engelska EMS-leverantören Proqual men drar ner i Sverige.

I höstas ökade Note produktionskapaciteten i det man kallar kostnadseffektiva länder genom etableringar i Kina och Polen. Något som skapade förutsättningar för att minska kostnaderna. En konsekvens blev att NOTE under förra veckan varslade 124 medarbetare i Sverige.

Under drygt två år har Note lagt resurser på att utveckla affärsmodellen – Nearsourcing. Den syftar till att öka tillväxten och lönsamheten samtidigt som riskerna i verksamheten ska reduceras. Modellen bygger på volymtillverkning i kostnadseffektiva länder, införandet av komponentdatabasen NOTEfied som stöd i inköps- och utvecklingsprocesser samt ett geografiskt nära och kostnadseffektivt utvecklingsarbete som kortar kundernas time-to-market.

Förvärvet av verksamheten i Proqual är ett steg för att öka försäljningen.
– Proqual är en tekniskt kompetent, flexibel EMS-leverantör (Electronics Manufacturing Services) i Gloucestershire, nära Bristol. Verksamheten är inriktad på tjänster tidigt i produktlivscykeln såsom prototyptillverkning och avancerad elektroniktillverkning i mindre serier. Omsättningen uppgår till 45 miljoner SEK per år med 40 anställda. Vi kommer nu att tillföra verksamheten ytterligare kompetens och skapa vår första Nearsourcing-verksamhet i England. Bolagets upparbetade kundbas innebär därför en stor potential för framtida tillväxt på den engelska marknaden, säger Knut Pogost som ansvarar för strategin på Note.

Comments are closed.