Testfall från Renesas och Anritsu godkänt av 3GPP

Renesas Mobile Corporation och Anritsu meddelar idag att deras certifieringssamarbete har lett fram till de första testfallsverifieringarna för MIMO som godkänts av 3GPP (RAN5).

Även om MIMO (Multiple Input, Multiple Output) har funnits i nätverken och i några produkter på marknaden har det saknats officiella certifieringskrav som säkerställer interoperabilitet och enhetlighet när det gäller den här tekniken.

Med det här godkännandet får mobilbranschen och operatörerna en säkrare grund att stå på när det gäller nya produkter, vilket är viktigt inte minst med tanke på att tillämpningen av MIMO-tekniken sprider sig på marknaden, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.