Europeisk halvledartillväxt i lugnare takt

Distributionen av halvledare i Europa ökade med 13,2 procent under andra kvartalet 2011 jämfört med samma period i fjol, till 1,71 miljarder euro, enligt DMASS. Variationen visavi regioner och produkter är kraftig och Sverige rasar i statistiken.

Den europeiska marknaden för halvledare har haft en frisk men ändock långsammare tillväxt under det andra kvartalet 2011. Det första halvåret 2011 slutade på 3,52 miljarder euro (+22,8 procent), enligt DMASS (Distributors and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists).

– Det är uppenbart att distributionen är på väg tillbaka till en mer moderat nivå efter flera kvartal av dynamisk tillväxt och fördelning. Med nästan 23 procent tillväxt under första halvan av 2011 och ett rekordresultat, är utsikterna för helåret fortfarande mycket positiva. Vissa makroekonomiska effekter kan säkert förändra det andra halvåret och ingjuta mer försiktighet i den totala marknadens beteende, säger Georg Steinberger, permanent ordförande för DMASS.:

Ur ett regionalt perspektiv finns tillväxten i Central- och Östeuropa. Tillväxten i Östeuropa växte åter starkast, med 31,1 procent till 241 miljoner euro. För Tyskland rapporterar DMASS en 21,1-procentig tillväxt till 603 miljoner euro. Italien ökade med 10,3 procent till 183 miljoner euro, Storbritannien med 6,3 procent till 138 miljoner euro och Frankrike med 3,3 procent till 122 miljoner euro. Det enda andra landet förutom Östeuropa och Tyskland som växte mer i proportion till medelvärdet var Schweiz (18,7 procent). Norden minskade med 3,2 procent, främst drivet av en kraftig nedgång i Sverige.

– Ingen skillnad vad vi har sett under några år har Östeuropa blivit tillväxtfaktorn, främst genom produktionsöverföring, med undantag av Ryssland, som tycks uppleva sin egen tillväxtdynamik.

För de stora produktområdena, rapporterade DMASS överproportionell tillväxt för flashminnen (25,6 procent), MCU (23,5 procent), Power (22,7 procent), Övrig Logik (21,6 procent), standard analog (16,4 procent) och ”Small Signal” (15,3 procent). Sjunkande områden var Programmerbar Logik (-3,1 procent), DSP (-3,7 procent) och DRAM (-10,5 procent).

Comments are closed.