IR-detektor avslöjar växthusgas

En ny QWIP-sensor (Quantum Well Infrared Photodetector) från IRnova detekterar den starkt miljöpåverkande växthusgasen SF6.

Detektorn har 320×256 bildpunkters upplösning och har sin högsta känslighet vid 10,55 µm våglängd. Den uppfyller därmed kraven från kunder som utvecklar IR-kameror och system för detektion av läckor av den starka växthusgasen SF6 (svavelhexaflourid) från transformatorstationer.
Många länder, t ex Kina, inför lagregleringar för att minimera gasläckor som påverkar den globala uppvärmningen. Kamera/systemtillverkare över hela världen gör stora ansträngningar för att utveckla nya lösningar för detektion av olika gaser.
– IRnova kan tillhandahålla effektiva detektorlösningar för dessa applikationer, ej enbart för SF6-detektion, och vi ser här en mycket intressant växande marknad. Den nya detektorn kompletterar och breddar IRnovas produktutbud och ligger helt i linje med vår målsättning att adressera nya industriella tillämpningar” säger Ulrika Nordén Lidberg, CEO hos IRnova.
IRnova kan även anpassa våglängden på sina detektorer för att möta olika krav för olika gaser. Dessa kan användas i gas/oljeindustrin t ex för att övervaka pipelines med stationära kameror eller med hjälp av luftburna system.
Den nya detektorn kan levereras som FPA (Focal Plane Array) såväl som integrerad i en så kallad DDCA (Detector Dewar Cooler Assembly). Detektorn måste kylas till en temperatur under 60K.
Prototyper för utvärdering kan tillhandahållas under fjärde kvartalet 2011 och volymleveranser påbörjas under andra kvartalet 2012.

 

Comments are closed.