Testbädd för tidskritiska nätverk

NI, Bosch Rexroth, Cisco, Intel, KUKA, Schneider Electric och TTTech skall samarbeta med Industrial Internet Consortium om en testbädd för tidskritiska nätverk. Testbädden skall leverera ny nätverksinfrastruktur som stödjer det industriella Internet of Things.

National Instruments har startat ett samarbete med Industrial Internet Consortium (IIC) och industriledarna Bosch Rexroth, Cisco, Intel, KUKA, Schneider Electric och TTTech för att utveckla världens första testbädd för tidskritiska nätverk, Time Sensitive Networking (TSN). Tillsammans skall företagen förbättra nätverksinfrastrukturen så att den klarar ett framtida industriellt Internet of Things (IIoT) och Industri 4.0. Då behövs tillförlitligare och säkrare access till smarta noder i utkanten av nätet för att konstruktörer och användare skall kunna hantera nya digitala funktioner och uppkopplad produktion. Det måste fram standardiserade nätverkstekniker för att möta kraven från nästa generation av industriella system liksom för att förbättra styrningen av maskiner, elnät och transporter.
Målet med testbädden är att visa på värdet av de nya standarderna i Ethernet IEEE 802, ofta kallade TSN, i ett ekosystem med produktionstillämpningar. TSN är grunden i en standardiserad och öppen nätverksinfrastruktur som gör att produkter från olika tillverkare kan samexistera och att nya enheter kan adderas samtidigt som prestanda garanteras.
Tekniken stödjer styrning och synkronisering i realtid, till exempel rörelser hos robotar, via ett enda Ethernetnätverk. TSN kan dessutom hantera annan trafik som finns i fabriken vilket ger en konvergens mellan IT- och styrsystemen. Tidigare använde man ofta icke-standardiserade eller fristående nätverk för realtidsdelarna vilket gjorde det mycket svårare – ofta omöjligt – att komma åt data från processen.
Värdet av TSN kommer av möjligheten att slå ihop de två nätverken och dessutom öka antalet uppkopplade noder vilket ger tillgång till data som är nödvändiga för industriellt IoT med alla dess löften om att utvinna information ur stora datamängder. Detta öppnar i sin tur för nya affärsmodeller baserade på smarta och uppkopplade system och maskiner.
– Testbäddar är en av huvudaktiviteterna för IIC och dess medlemmar, säger Dr Richard Soley, som är högsta ansvarig på IIC. Innovationerna och möjligheterna för industriellt Internet skapas i våra testbäddar. Det gäller nya tekniker, nya applikationer, nya produkter, nya tjänster och nya processer som initieras, utvärderas och testas rigoröst för att bevisa sin användbarhet och funktionalitet innan de sätts på marknaden.
Testbädden kommer att:
* Kombinera olika typer av tidskritisk trafik (som OPC UA) och trafik med ”best-effort” på ett gemensamt och felsäkert nätverk baserat på TSN IEEE 802.1.
* Demonstrera TSN:s realtidsegenskaper och att utrustning från olika tillverkare fungerar ihop över vanligt Ethernet
* Utvärdera säkerheten i TSN och ge återkoppling om möjligheten att säkra de initiala funktionerna i TSN
* Visa på möjligheten för IIoT att hantera applikationer som kräver hög prestanda och liten fördröjning
* Skapa integrationspunkter längst ut i nätet för smarta och molnbaserade realtidssystem som blir tillgängliga för hårdvara och applikationer i IIoT

Comments are closed.