Volvo Cars är mest innovativt

En ny undersökning om innovation som genomförts av Novus på uppdrag av Dassault Systèmes, avslöjar att Volvo Cars är det företag som uppfattas som mest innovativt i Sverige. 300 beslutsfattare i svenska nyckelindustrier har deltagit i undersökningen.

Deltagarna ombads besvara frågan ”Vilket svenskt företag uppfattar du som mest innovativt, oavsett bransch?” och Volvo Cars fick 20 procent av de deltagare som valde att nämna ett svenskt företag. När samma fråga ställdes till företagsledare i en undersökning 2014, delade IKEA och Ericsson på förstaplatsen, med Volvo Cars på tredje plats. I årets undersökning får IKEA och Ericsson vardera ca 17 procent.
Medan de tre företagsjättarna alltså tog hem mer än hälften av rösterna är det två uppstickare som också tar plats på topp 5: Musikstreamingföretaget Spotify hamnar på fjärde plats med 6 procent av rösterna, följt av börsraketen Fingerprint Cards, som specialiserar sig på system för fingeravtrycksavläsning, med 5 procent.
– Volvo Cars gör ett utmärkt arbete med att leda viktiga utvecklingsområden i en bransch som ställs inför växande utmaningar, säger Mårten Gustafsson, försäljningsdirektör för norra Europa på Dassault Systèmes. Nya sätt att applicera nätverksuppkoppling för en förbättrad körupplevelse, fokuseringen på hållbarhet och miljövänlighet och det förväntade genombrottet för förarlösa bilar är exempel på de omvälvningar som väntar fordonsindustrin. Konvergensen av ny teknologi gör det rimligt att tro att fordonsindustrin kommer att vara en av spjutspetsindustrierna för innovation även under de kommande åren.
– Dessutom visar undersökningen att IKEA och Ericsson fortsätter att vara globala framgångssagor. De bibehåller sin marknadsledande ställning genom att ständigt utveckla och omvandla sin verksamhet för att tillgängliggöra nya upplevelser och innovationer till sin kundkrets. Medan IKEA är mästerliga på att utveckla sin befintliga affär och kundupplevelse, har Ericsson på kort tid totalt förändrat sin affärsverksamhet och gått från att vara ett hårdvarufokuserat bolag till ett av världens största mjukvaruföretag där innovation och korta produktionscykler är nyckeln till framgång.
Sammanlagt fick 14 olika företag mer än en procent av rösterna, med SAAB, Sandvik, ABB, H&M, Astra Zeneca, Tetra Pak, DICE och ICA representerade bakom topp 5. Intervjuerna genomfördes av Novus på telefon under december 2015 och januari 2016. Undersökningen tog även upp andra frågor om drivkrafter och attityder till innovation och kommer att presenteras i sin helhet inom kort. 300 beslutsfattare intervjuades och 149 av dessa valde att besvara frågan om det mest innovativa företaget med att nämna ett svenskt företag.

Comments are closed.