Rejlers i projekt för bättre elnät

Norska Rejlers Embriq, som är en del av den svenska Rejlers-koncernen, meddelar att företaget deltar i ett tvåårigt EU-projekt inom avancerad styrning och optimering av morgondagens elnät. Företaget kommer att ta fram nya metoder och verktyg som elbolag kan använda för att möta den snabbt ökande produktionen av förnyelsebar energi och ändrade konsumtionsmönster.

Den snabba ökningen av energiproduktion från förnyelsebara källor innebär enligt Rejlers Embriq en utmaning som hela det europeiska elnätet står inför. I Sverige har Svenska Kraftnät planer på att investera 50 miljarder kronor under tio år för att skapa ett stabilt nät som täcker framtida behov. Liknande siffror har enligt Rejlers presenterats i Norge och resten av Europa.

– Omfattande och massiva investeringar kan lösa de utmaningar som distributionsnäten står inför, men det finns stor potential där ute för att optimera dessa investeringar. Det här projektet kommer att belysa hur avancerad mätteknik kan bidra till mer relevant underlagsinformation så att de nödvändiga investeringarna blir betydligt mer målinriktade, säger Espen Kåsin, softwareansvarig hos Rejlers Embriq.

Totalt sju partner deltar i projektet, som leds av svenska Metrum med Rejlers Embriq (NO) som teknologipartner. Expertkompetens hämtas hos STRI (SV) och Eltek (NO), testning utförs av Glava Energy Center (SV), medan elnäten hos elbolagen MälarEnergi (SV) och Enerjisa (Turkiet) ger tillgång till fullskalig utprovning av lösningarna. Projektet har enligt Rejlers Embriq som mål att undersöka hur produktion från förnybara källor och nya konsumtionsmönster påverkar elnätets pålitlighet och hur man kan skapa förutsättningar för en ytterligare ökad andel distribution av förnybar energi i distributionsnäten.

– Vi lägger stor vikt vid ”Pattern recognition”, algoritmer som identifierar konsumtionsmönster, proaktivt underhåll, strömstyrning och effektkontroll. Analyser av de här faktorerna gör att det går att förutsäga den optimala kapaciteten i nätet med mycket hög leveranssäkerhet.

– Vi ska ta fram nästa generations software för nätbolagen i hela Europa och resten av världen. Förnybara energikällor och nya konsumtionsmönster är nödvändiga för att lösa de miljöutmaningar världen står inför, men samtidigt skapar detta mycket komplexa och krävande ramvillkor för elbolagen. Vi ska hitta lösningarna som skapar underlag för ökad stabilitet, kapacitet, flexibilitet och leveranssäkerhet inom dessa krävande ramvillkor.

Projektet inleddes den 1 mars och pågår fram tills januari 2018.

Om Rejlers Embriq
Rejlers Embriq är ett norskt företag med 120 anställda och en årlig omsättning på cirka 250 miljoner kronor. Företaget levererar tjänster till kunder i hela Norden och är representerat i Oslo, Halden, Drammen och Göteborg. Rejlers Embriq är en del av den svenska börsnoterade Rejlers-koncernen.

Comments are closed.